O nás

Naše firma se nachází v brněnském sídlišti Líšeň na ulici Hochmanova v prostorách bývalých jeslí. Protože tyto jesle byly vystaveny mnohem později než zdejší sídliště, nebylo již možné je obsadit dětmi a využít k původnímu účelu. Z tohoto důvodu byla celá budova pronajata ke komerčním účelům.

V roce 1991 zde firma KOBRA kom. spol. v zastoupení Blankou Robenkovou a Karlem Brychnáčem, zřídili prádelnu a mandlovnu, dále pak kavárnu a ubytovnu. Tyto provozy jsou v plné míře provozovány nadále.

V letech 19971998 byl uvedený objekt vyčleněn z oblasti zdravotnictví a Fondem národního majetku zprivatizován a odprodán do soukromého vlastnictví. Od roku 2006 je tato budova sídlem firmy ROBKA plus s.r.o., jejíž zakladateli jsou Blanka Robenková a Karel Brychnáč a hlavní činností zůstává praní a mandlování prádla. Prádelna je také výbornou možností nabídky pracovních míst pro ženy z blízkého okolí.

Prostory v budově prošly za dobu své existence značnou transformací a modernizací, což platí zejména o strojovém vybavení prádelny a mandlovny. V dalších prostorách budovy je poskytováno ubytování a ke zpříjemnění volného času obyvatelům zdejšího velkého sídliště je připraveno posezení v kavárně KOBRA s letní terasou, případně v BILLIARD CLUBU.

kliknutím zvětšítekliknutím zvětšítekliknutím zvětšíte